Skip to content

ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות מיועד עבור קבלנים, יזמים, משקיעים וקבלני משקיע. מומלץ להקים פוליסה אחת עבור הפרויקט אשר תכלול את כלל הגורמים המעורבים בפרויקט וזאת על מנת למנוע יצירת כפל ביטוח ועלויות עודפות
ניתן לרכוש ביטוח עבודות קבלניות עבור פרויקט או ביטוח פתוח לשנה אשר מוגבל בסכום העבודות שניתן לבצע תחת מטריה זו

דגשים בביטוח עבודות קבלניות:
רצוי לבצע סקר סיכונים עבור עבודות קבלניות מורכבות כמו: שימור מבנים, תמ"א 38, תמ"א 2, בניית גשרים, מנהרות וכד' ביכולתנו לסייע בביצוע סקר סיכונים
בעבודות מסוג תמ"א חשוב לכלול את עלות המבנה הקיים
יש לרכוש כיסוי צד ג' בהתאם לסביבת העבודה של הפרויקט ואופי העבודות

בנוסף לביטוח קבלנים בענף
ראשי אנו מספקים שרות לקהל רחב של קבלנים וספקים
במקצועות שלהלן:

  • קבלני אינסטלציה, חשמל
  • תאורה והגברה, מיזוג אויר, זגגות, אלומיניום
  • נגריות, מתכת ומסגרות
  • פיגומים, מעליות, איטום
  • גילוי וכיבוי אש, הדברה
  • תקשורת, גנרטורים, פירוק והריסות