Skip to content

ביטוח עמותה

אנו בבר-ביטוח מתמחים בביטוח עמותות מכל הסוגים
למרות שלרוב, פעילויות העמותה
נעשות בהתנדבות, קיימת חשיפה של כלל הגורמים העוסקים במלאכה כלפי מקבלי השרותים, העובדים והוראות החוק הרלוונטי ("חוק העמותות")
. חשוב למפות את הסיכונים הכרוכים
בפעילות העמותה על מנת לבנות פוליסה שתכלול את מירב
הכיסויים עבור בעלי התפקידים והמתנדבים.