Skip to content

כלכלה

המשרד מציע ללקוחותיו סל שירותים מגוון המשלב ייעוץ כלכלי, חשבונאי ועסקי תחת קורת גג אחת. לנו צוות מיומן בליווי עסקים קטנים וגדולים בהתנהלותם מול הבנקים, משקיעים, שותפים עסקיים ורשויות.

להלן תחומי השירותים שאנו מעניקים:

1.ליווי ויעוץ כלכלי עסקי – בין היתר הערכות שווי, תוכניות עסקיות, מימון.

2. שיקום והתייעלות של עסקים וחברות – ליווי בהפעלת חברות במשבר, בניית תכניות הבראה והתייעלות, בדיקות היתכנות כלכלית וכו'.

3. חוות דעת כלכליות להליכים משפטיים – חוות דעת כלכליות עבור ניהול הליכים משפטיים בתחום המשפטי והמסחרי.

4. מימון והשקעות – ליווי פיננסי בגיוסי הון והגשת בקשות לליוויים בנקאיים או חוץ-בנקאיים, ליווי להקמת קרנות או מערכי השקעות בנדל"ן, איתור שותפים /חברות /עסקאות למשקיעים בתחומי המגורים, המלונאות והשקעות הנדל"ן, בניית מודלים פיננסיים לעסקאות נדל"ן והקמת חברות אחזקה לנכסים.

5.ליווי משקיעים – ליווי השקעות במיזמים שונים החל משלב היתכנות וכדאיות העסקה ואפשרות להמשך ליווי במשך חיי ההשקעה עד לסיומה.

תוכניות עסקיות

בטרם רכישת עסק ו/או השקעה במיזם ובין אם מדובר ברכישת מסעדה, מפעל, נדל"ן ו/או כל עסק אחר, מומלץ לבצע בדיקת היתכנות לעסקה באמצעות תכנית עסקית הכנת תכנית עסקית מסייעת לגבש את המודל העסקי המתאים, לשכלל תחזיות עסקיות ולנתח תרחישים שונים, להשוות בין פרויקטים והכי חשוב להימנע מכניסה להשקעה אשר עלולה להוות כישלון עסקי ולהוביל להפסדים על התכנית העסקית להתבצע תחת כללים של נאותות ולפי המאפיינים העסקיים המקובלים בענף בו מעונינם להשקיע תכנית עסקית מקיפה כוללת את הפרקים הבאים- תמצית מנהלים סקירת שוק ענפית, הרעיון העסקי, מודל כלכלי, הנחות יסוד וניתוח תרחישים למשקיע

חשבות ותזרים מזומנים

בר כלכלה מספקת שירותי חשבות לעסקים, השירות ניתן ע"י כלכלנים ורו"ח בעלי ניסיון רב בתחום שכירת שירותי החשבות יכולה להינתן לתקופה מוגבלת או באופן קבוע תפקיד החשב לדאוג לניהול פיננסי אחראי בעסק ולשמש כגורם , מתכלל לכל הפעולות הפיננסיות בעסק הפתרונות שאנו מספקים כוללים ניהול תזרים מזונים לעסק, בקרה תקציבית, הכנת דוחות כספיים תקופתיים, ניתוח הדוחות והצגתם להנהלת העסק תוך הצפת נקודות אשר דורשות דיון ומענה

אשראי

כל עסק נדרש לחוסן פיננסי ויציבות כלכלית, כחלק מכך גורם האשראי הינו קריטי להתפתחות החברה לנו היכרות עם בנקים וגורמי מימון (הלוואות בערבות מדינה, קרנות ייעודיות, אשראי חוץ בנקאי) נוספים וביכולתנו לסייע ללקוחותנו בתהליך קבלת האשראי וזאת תוך שמירה על קבלת תנאים כדאיים מבחינת ריביות ועלויות נלוות לקיחת אשראי בתנאים טובים ותוך התחשבות בנתונים הפיננסים והתזרימיים של החברה יתרמו להתנהלות נכונה ושמירה על יכולת לשרת את החוב מבלי לצור פגיעה עתידית ביציבות הפיננסית