Skip to content

מאמרים

מדדי תשומות בענף הבנייה והתשתיות - סקירה ותחזית לשנת 2022

מדדי תשומות בענף הבנייה והתשתיות - סקירה ותחזית לשנת 2022

ענף הבניה נמצא בעיצומה של צמיחה מואצת בארה"ב, באירופה ובישראל.…
תחזית מדד מחירי תשומות בבנייה למגורים – מרץ 2021

תחזית מדד מחירי תשומות בבנייה למגורים – מרץ 2021

אנו נמצאים כשנה מפרוץ משבר הקורונה. במהלך שנה זו, חווינו…
תחזית מדד תשומות הבניה, מרץ 20

תחזית מדד תשומות הבניה, מרץ 20

לאור המשבר הגלובלי הנובע מהתפרצות והתפשטות הקורונה, רוכשי הדירות ממתינים…