Skip to content

מי אנחנו

הצוות

מנהלי המשרד

רועי ברדה

כלכלן

בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול משנת 2011, רועי שימש ככלכלן במשרד האוצר. במרוצת השנים רועי צבר ניסיון רב בתחום הכספים וההשקעות בהיקפים שנתיים של מיליארדי ש"ח לרועי תעודת מנהל השקעות, רישיון סוכן ביטוח, מיופה כח בתמורה

תעודת סוכן ביטוח
מטעם רשות שוק ההון

אישור מיופה כח
בתמורה מטעם בנק ישראל

תעודת מנהל השקעות מטעם
הרשות לניירות ערך (מותלה)