Skip to content

משכנתא הפוכה

מה זה משכנתא הפוכה?

משכנתא הפוכה הינה הלוואה אשר מיועדת לזכאים מגיל 60 ומעלה, שבבעלותם דירת מגורים בשווי מינימלי של 1 מיליון ש"ח, ההלוואה למטרות שונות ולכל צורך, כגון: שיפוץ הנכס, סיוע לילדים, הוצאות רפואיות, נופש ופנאי.
ההלוואה נועדה לתת לך שקט פיננסי ונזילות, ללא הצורך בתשלומים חודשיים.
סכום ההלוואה החל מ- ₪100,000 ועד לסכום המקסימלי שנקבע על פי גיל צעיר הלווים ושווי הנכס.
משכנתא הפוכה היא הלוואה לכל מטרה, לא רק למטרת רכישת דירה כמו משכנתא רגילה, אין החזרים שוטפים, ואפשר ליהנות מכספי ההלוואה.
ההלוואה אינה מוגבלת בזמן ומאפשרת לשדרג את רמת החיים, ללא הוצאות נוספות או תהליך מסובך.
משכנתא הפוכה מיועדת ללווים בגילאי 60+, בעלי זכות בנכס מגורים, ללא רקע אשראי שלילי מהותי.

ההלוואה הינה לכל מטרה, למשל: שיפוץ הנכס, סיוע לילדים, צרכים בריאותיים, נופש ופנאי, סגירת חובות ועוד.