Skip to content

תחזית

מדד מחירי תשומות בבנייה למגורים

מרץ, 2021

אנו נמצאים כשנה מפרוץ משבר הקורונה. במהלך שנה זו, חווינו יציבות ואף ירידה מתונה במדד תשומות הבניה.

אך עם זאת, אנו עדים לעליה גבוהה של כ-1% החל ממועד פרסום תוצאות מחקר החיסון ואישורו ע"י רשות התרופות האמריקאית (תוצאות מחקר-דצמבר 2020 , אישור-FDA ינואר 2021). אווירת האופטימיות עקב החיסון יצרה התפרצות של ביקושים ברחבי העולם וגרמה לעליות חדות במחירים – נפט, סחורות, הובלה ימית וכיו"ב.

בסקירה זו נספק תחזית לשינוי במדד מחירי תשומות הבנייה בתקופה הקרובה, וזאת בהתאם למגמות ברכיבי המדד ובכלכלה כפי שמפורט להלן:

1.מחיר הנפט –⬆ למחיר הנפט ישנה השפעה ישירה על עלויות היצור וחומרי הגלם בענף הבנייה (מלט, ברזל, צינורות פלסטיק וכו'). נכון למועד זה, מחיר הנפט עלה בכ-25% מתחילת השנה ועדיין ממשיך במגמת העלייה. הנפט משפיע בצורה ישירה על עלויות חומרי הגלם והתפעול בענף הבניה, לכן אנו סבורים שעלייה זו תגרום לעלייה מהותית במדד תשומות הבנייה.

2.עלויות שכר עבודה –⬆
ענף הבניה נותר חיוני במהלך הגבלות הסגר השלישי כך שהעובדים הפלשתינאים הורשו לעבוד בישראל. יחד עם זאת בתקופה ינואר-פברואר 2021 נספרה הכמות הגבוהה ביותר של חולים מאומתים ועובדים רבים במשק נאלצו להיכנס לבידוד.
החל מחודש מרץ, אנו עדים לירידה בתחלואה בארץ, מספר המתחסנים גדל ופתיחת המשק הולכת ומתרחבת…למרות זאת ישנה תופעה בקרב מקבלי השכר הנמוך אשר נמנעים מלחזור למעגל העבודה מאחר והם מעדיפים לשהות בחל"ת. בנוסף, אחוז המתחסנים במגזר הערבי שהינו דומיננטי בענף הבנייה ממשיך להיות נמוך ועובדים רבים חשופים להידבקויות ו/או לשהייה בבידוד. מחסור בעובדים מוביל לעלייה בשכר העבודה וגם להתארכות ועיכובים בסיום פרויקטים.

3.מחירי ההובלה הימית –⬆ העלייה במחירי ההובלה במאות אחוזים ביחס לאשתקד, משפיעה על עלות היבוא וגם על מחירי הסחורות בעולם. היבואנים בארץ נדרשים לשלם מיסים גם על מרכיב עלות השילוח ולכן הפגיעה קשה אף יותר. אנו מעריכים שעד כה חלק מהספקים בענף הבניה ניסו להימנע מלהעלות מחירים בצורה חדה ומכרו מלאים שהיו ברשותם, אך כעת הם יאלצו לגלגל את עליות המחירים כמעט במלואם על הצרכנים בענף.

4.שרשרת האספקה –⬆
תופעה של מחסור במכולות – בתקופה האחרונה ישנם שיבושים רבים בהובלה הימית ומחסור במכולות בנמלי העולם, סחורות רבות תקועות ולא מתקיימת אספקה סדירה של סחורות.
מחסור בידיים עובדות – בהמשך לאמור בסעיף 2 לעיל, המשבר בעולם היה אף חמור יותר וכתוצאה מכך הוטלו הגבלות חמורות, מפעלים ועסקים הושבתו ושרשרת האספקה נפגעה בצורה דרמטית.
השפעות אלו גרמו לאי-ודאות, מחסור במלאים ולתחרות עזה על קבלת סחורות. אנו מעריכים שתופעות אלו ימשכו גם בטווח הקצר ונוכל לראות חזרה לנורמליות וליציבות במחירים רק בעוד מספר חודשים.

5.שערי חליפין דולר ואירו שערי המט"ח הממוצעים שמרו על יציבות מתחילת השנה. חומרי הגלם המיובאים לענף מחו"ל ועלות הובלתם נקובים בשער מט"ח. אנו סבורים שמבחינה זו לא תהיה השפעה מהותית על המדד שיפורסם בימים הקרובים.
במבט לעתיד, ככל שיהיו שינויים קיצוניים בשערי החליפין כך תהיה השפעה גדולה יותר על המדד, בהתאם לכיוון השינוי (החלשות או התחזקות של שער השקל).

6.חבילות סיוע ממשלתיות – ⬆ עקב משבר הקורונה והחשש ממיתון, ממשלות רבות פעלו לטובת תמיכה בכלכלות שלהן והזרימו טריליוני דולרים באמצעות חבילות תמריצים חסרות תקדים. מדיניות זו טומנת בחובה סיכונים לעלייה חדה באינפלציה. ככל שתרחיש זה יתקיים אנו נראה השפעה ישירה על כלל מרכיבי מדד התשומות שהוזכרו לעיל וכתוצאה מכך נחווה עלייה גבוהה במדד תשומות הבניה, באופן שלא הכרנו בעבר.

לסיכום, ישנה תחושת אופטימיות וציפיות לתום משבר הקורונה נוכח אפקט החיסונים בעולם המערבי.

גידול מתמשך במחירים בגין הגורמים שציינו לעיל ( חוסרים בחומרי גלם, חוסר נמשך בידיים עובדות, קשיים במערכי השינוע וכו'..) ביחד עם צמיחה מואצת בפעילות הכלכלית בארץ ובעולם, יובילו לעליות ברכיבי המדד.

לכן, אנו סבורים שמדד תשומות הבנייה יעלה לפחות באופן זמני בחודשים הקרובים.

תחזית מדד מחירי תשומות בבנייה למגורים –   אנו צופים שבין החודשים פברואר 2021 ועד יוני 2021 המדד יעלה במצטבר בטווח שבין 1% ל-1.5%.

 

ככל והנכם חשופים לתשלומים ו/או לתקבולים המושפעים ממדד תשומות הבנייה, אנו ממליצים לכם לשקול היטב את צעדיכם ולהיערך בהתאם לשינויים הצפויים במדד, פעולות הכנה מושכלות יסייעו לכם להימנע מהוצאות רבות (רוכשי דירות/יזמים) או שיאפשרו לכם ליהנות מהכנסות גבוהות יותר (קבלני ביצוע).

אנו מסייעים לקבלנים, יזמי נדל"ן ורוכשי דירות במתן סקירות לשינויים במדד תשומות הבנייה ועומדים לרשותכם לכל צורך או ייעוץ נדרש, הן ברמה העסקית והן ברמה האישית.

נאחל לכולנו חג פסח שמח וכשר

*אין באמור לעיל תחליף לייעוץ פיננסי אישי. מידע זה כולל תחזיות והערכות המהוות מידע צופה פני עתיד אשר נשענות על נתונים הנמצאים בידינו נכון למועד כתיבת מסמך זה. התממשותן של תחזיות והערכות אלה אינה בשליטתנו והן עשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה מכפי שמתואר.
*כל הזכויות שמורות לבר פתרונות פיננסיים. אין לעשות שימוש במסמך זה או חלק ממנו ללא אישור מראש ובכתב.